Quảng cáo Google Shopping
Những con số minh chứng
hiệu quả của Google Shopping
70%

Khách hàng sử dụng công cụ tìm kiếm trước khi quyết định sử dụng sản phẩm/dịch vụ nào đó.

45%

Sự tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp sau khi sử dụng Google Shopping để quảng cáo.

30%

Tỉ lệ nhấp chuột (CTR) vào sản phẩm từ Google Shopping, hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo từ khoá thuần tuý.

Điểm ưu việt của Google Shopping so với Google Adwords

Hiển thị kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh và thông tin sản phẩm của bạn ngay trên công cụ tìm kiếm thông thường cuủa Google.